Kurs:

One Shot Lash Lift, level 2. Elleebana (kun for vipper)
10:00 – 15:00 19. april 2024
Lash Bar Akademiet , Nedre gate 2, 0551 Oslo
Volum Vippeextension Lvl 1. Elleebana
25. april 2024 10:00 – 26. april 2024 15:00
Lash Bar Akademiet , Nedre gate 2, 0551 Oslo
Volum Master Vippeextension LVL 2. Balenchi
10:00 – 16:00 29. april 2024
Lash Bar Akademiet , Nedre gate 2, 0551 Oslo
Klassisk Vippeextension Grunnkurs. Elleebana
2. mai 2024 10:00 – 4. mai 2024 15:00
Lash Bar Akademiet , Nedre gate 2, 0551 Oslo
Volum Vippeextension Lvl 1. Elleebana
9. mai 2024 10:00 – 10. mai 2024 15:00
Lash Bar Akademiet , Nedre gate 2, 0551 Oslo

Workshops:

Workshop. Ekspress Volume NY TEKNIKK!!
10:00 – 16:00 22. april 2024
Lash Bar Akademiet , Nedre gate 2, 0551 Oslo
Workshop. Ekspress Volume NY TEKNIKK!!
10:00 – 16:00 20. mai 2024
Lash Bar Akademiet , Nedre gate 2, 0551 Oslo
 

Treningsdager:

Treningsdag med lærer
10:00 – 15:00 17. april 2024
Lash Bar Akademiet , Nedre gate 2, 0551 Oslo
Treningsdag med lærer
10:00 – 15:00 24. april 2024
Lash Bar Akademiet , Nedre gate 2, 0551 Oslo
Treningsdag med lærer
10:00 – 15:00 8. mai 2024
Lash Bar Akademiet , Nedre gate 2, 0551 Oslo
Treningsdag med lærer
10:00 – 15:00 15. mai 2024
Lash Bar Akademiet , Nedre gate 2, 0551 Oslo
Treningsdag med lærer
10:00 – 15:00 22. mai 2024
Lash Bar Akademiet , Nedre gate 2, 0551 Oslo